درباره ما

فـروشگاه انفـورماتیک گسـتر سبز
ارائــه  دهـنـــده  خــدمـــات  ســـخـت افــزاری  و  نــــرم افــزاری 
ارائــه  دهـنـــده  خــدمـــات  نــویــن بــانـک  داری  الکــترونیــک
طـــراحـی و پیــاده ســـازی انــواع شبـــکه هــای LAN , WLAN
طراحی و پیاده سازی انواع سیـستم های حفاظتی و نظارتی
طراحی و پیاده سازی انواع سیستم های تلفن گویا(سانترال)
شماره تماس :       09158881755      -      05837238008