حضوروغیاب

دستگاههاي حضور و غياب در سالهاي اخير كمك قابل توجهي به كنترل ورود و خروج پرسنل، محاسبه زمان كاركرد، محاسبه حقوق و … كرده است. با توجه به شرايط خاصي كه در شركتها، سازمانها و موسسات مختلف جهت تردد و حضور پرسنل تعريف مي شود، كنترل تردد به خصوص براي مكانهاي بزرگ بدون اين دستگاهها بسيار سخت و در برخي موارد غير ممكن خواهد بود.

روشهاي موجود جهت كنترل تردد و حضور و غياب پرسنل مانند كارت و كلمه عبور مشكلاتي مانند گم شدن، فراموشي و سرقت را به همراه دارد. فناوري كه مي تواند به اين مشكلات غلبه نمايد، فناوري تشخيص اثر انگشت مي باشد.
با استفاده از اين فناوري، احتمال سوء استفاده افراد به حداقل ممكن و عددي نزديك به صفر خواهد رسيد. ضمن اينكه اين فناوري مشكلات و معضلات استفاده از يك شناسه همراه مانند كارت و يا به خاطر سپاري كلمه عبور را به طور كامل از بين برده است، در نتيجه مي توان با اطمينان، فناوري تشخيص اثر انگشت را،حتي در مقايسه با فناوري تشخيص چهره، داراي ضريب اطمينان بيشتر، سريعتر و عملياتي تر دانست.